Shortwave-Transceiver: Sommerkamp FT- ONE 100 Watts Output